frustrirati – značenje


frustrirati (latinski frustrari) – dovesti, dovoditi (nekoga) u stanje frustracije, izaz(i)vati frustraciju (kod nekoga).