fumigacija – značenje


fumigacija (novolatinski fumigatio):
1) dimljenje radi sprečavanja zaraze, ubijanja gamadi ili lečenja;
2) u religiji: kađenje kao deo verskog obreda.