fundament – značenje

 

fundament (latinski fundamentum):
1) osnov, osnova, temelj; postolje, podnožje;
2) figurativno: ono na čemu se nešto zasniva, temelji, izgrađuje, baza (fundament mehanike).

 

fundamentalan, -lna, -lno (latinski fundamentalis):
1) osnovni, temeljan;
2) koji ima veliku važnost, bitan;
3) koji služi kao izvor.