fundamentalan – značenje


fundamentalan, -lna, -lno (latinski fundamentalis):
1) osnovni, temeljan;
2) koji ima veliku važnost, važan, bitan;
3) koji služi kao izvor.