fundamentalizam – značenje

 

fundamentalizam (engleski fundamentalism):

1) težnja da se u okviru nekog učenja, politike, vere ili ideologije postigne povratak navodnim prvobitnim osnovama;

2) u religiji: u hrišćanstvu, pre svega među protestantima, verovanje zasnovano na doslovnom tumačenju Biblije;

3) muslimanski ekstremizam, praćen neprijateljstvom prema pripadnicima svih drugih vera.

 

fundamentalist(a) – sledbenik, pristalica fundamentalizma.