gabarit – značenje


gabarit (francuski gabarit):
1) spoljna mera u arhitekturi i građevinarstvu; dimenzija nekog predmeta, promer, veličina;
2) nešto što služi kao obrazac, model ili daje formu nečemu; kalup.