gabarit – značenje

 

gabarit (francuski gabarit):

1) spoljna mera u arhitekturi i građevinarstvu; dimenzija nekog predmeta, promer, veličina;

2) nešto što služi kao obrazac, model ili daje formu nečemu; kalup.