gajtan – značenje

 

gajtan (turski gaytan, kaytan od arapskog qaytān):

1) predena ili pletena uzana traka za porubljivanje odeće ili ukras; uže od pamuka ili svile;

2) električna žica ili izolovani električni provodnik, kabl.