galantan – značenje


galantan, -tna, -tno (francuski galant):
1) uslužan, predusretljiv i ljubazan (obično prema ženama); uglađen, učtiv, otmen;
2) koji lako troši novac, koji je široke ruke, darežljiv;
3) raspušten, raskalašan; frivolan, isprazan, sladunjav.