galantan – značenje

 

galantan (francuski galant):

1) uslužan, predusretljiv i ljubazan (obično prema ženama); uglađen, učtiv, otmen;

2) koji lako troši novac, koji je široke ruke, darežljiv;

3) raspušten, raskalašan; frivolan, isprazan, sladunjav.