galenit – značenje


galenit (latinski galena) – u mineralogiji: olovni sulfid srebrnobelog metalnog sjaja; mineral s visokim procentom olova (najbogatija olovna ruda, sa 86% olova i do 1% srebra).