galicizam – značenje


galicizam (francuski gallicisme) – u lingvistici: reč, izraz ili rečenični obrt pozajmljen iz francuskog jezika, jezički izraz u duhu francuskog jezika.