galicizam – značenje

 

galicizam (francuski gallicisme od latinskog gallicus) – u lingvistici: reč, izraz ili rečenični obrt pozajmljeni iz francuskog jezika.