galinacee – značenje


galinacee (novolatinski gallinaceae) – u zoologiji: naziv za sve ptice iz roda kokoši, uključujući ćurke, fazane, tetrebe itd.