galon – značenje


galon (engleski gallon) – engleska i američka merna jedinica za tečnost (u Engleskoj iznosi 4,546 litara, u Americi 3,785 litara).


galon (francuski galon) – širit, traka od zlata, srebra ili svile koja ukrašava uniformu, odelo, zastavu i sl.