galop – značenje

 

galop (francuski galop):

1) najbrži način konjskog hoda, trk;

2) u muzici: vrsta brzog plesa u dvočetvrtinskom taktu, omiljenog u XIX veku.