ganc – značenje

 

ganc (nemački ganz) – familijarno: sasvim, potpuno, u punoj meri (ganc nov).