ganc – značenje


ganc prilog (nemački ganz) – familijarno: u punoj meri, sasvim, potpuno (ganc nov).