garnitura – značenje

 

garnitura (francuski garniture):

1) komplet predmeta koji služe istoj svrsi (npr. delova nameštaja); oprema, pribor;

2) figurativno: grupa ljudi na određenom poslu, tim, ekipa.