garnitura – značenje


garnitura (francuski garniture):
1) komplet predmeta koji služe istoj svrsi (npr. delova nameštaja); oprema, pribor;
2) figurativno: grupa ljudi na određenom poslu, tim, ekipa.