gasifikacija – značenje

 

gasifikacija (novolatinski gasificatio):
1) dobijanje gasa od čvrstog ili tečnog goriva;
2) ugradnja gasnih instalacija u domaćinstvu ili kod pravnih lica.