gasifikacija – značenje

 

gasifikacija (novolatinski gasificatio):

1) dobijanje gasa od čvrstog ili tečnog goriva;

2) ugradnja gasnih instalacija u domaćinstvu ili kod pravnih lica.