gaža – značenje


gaža (francuski gage):
1) nagrada za urađeni posao; plata;
2) posao pod ugovorom, na određeno vreme; angažman.