gaža – značenje

 

gaža (francuski gage):

1) nagrada za urađeni posao; plata;

2) posao pod ugovorom, na određeno vreme; angažman.

 

gažiranje – zapošljavanje pod ugovorom, angažovanje.