genealogija – značenje


genealogija (grčki genealogiá):
1) istorijska disciplina koja proučava srodstvo i rodbinske veze među pripadnicima raznih generacija;
2) rodoslov, rodoslovlje, istorija roda; poreklo;
3) rodoslovna tablica, knjiga, zapis s pregledom istorije roda.