genealogija – značenje

 

genealogija (grčki genealogiá):

1) istorijska disciplina koja proučava srodstvo i rodbinske veze među pripadnicima raznih generacija;

2) rodoslov, rodoslovlje, istorija roda; poreklo;

3) rodoslovna tablica, knjiga, zapis s pregledom istorije roda.