genotip – značenje

 

genotip (grčki génos – rod i týpos – lik, oblik):
1) u biologiji: nasledna osnova organizma; skup gena koji se nalazi u hromozomima;
2) u biologiji: ukupnost naslednih faktora organizma.