genotip – značenje


genotip (grčki génos ’rod’ i týpos ’lik, oblik’):
1) u biologiji: nasledna osnova organizma; skup gena koji se nalazi u hromozomima;
2) u biologiji: ukupnost naslednih faktora organizma.