geront – značenje

 

geront (grčki gérōn) – istorijski: u staroj Grčkoj, član saveta starešina, član veća staraca; stariji ugledni građanin.