geruzija – značenje


geruzija (grčki gerousía) – istorijski: u staroj Grčkoj, državno veće, veće staraca, sastavljeno od geronata.