geštalt – značenje


geštalt (nemački Gestalt) – u psihologiji: organizovana celina, skup iskustava koji formiraju psihologiju pojedinca (geštalt psihologija – grana psihologije stvorena dvadesetih godina XX veka u Nemačkoj, koja sve psihičke pojave posmatra kao deo strukturirane celine).