geštalt – značenje

 

geštalt (nemački Gestalt) – u psihologiji: organizovana celina, skup iskustava koji formiraju psihologiju pojedinca.

 

geštalt psihologija = geštaltizam – grana psihologije stvorena dvadesetih godina XX veka u Nemačkoj, koja sve psihičke pojave posmatra kao deo strukturirane celine.