Gestapo – značenje

 

Gestapo (nemački Gestapo, skraćeno od Geheime Staatspolizei) – istorijski: tajna državna policija u nacističkoj Nemačkoj, osnovana 1933. godine.

 

gestapovac – pripadnik, član Gestapoa.

 

gestapovski, -a, -o:
1) koji se odnosi na Gestapo i gestapovce;
2) koji se ponaša na način Gestapoa, tj. nemilosrdno, nasilno, zloupotrebljavajući vlast.