gestikulacija – značenje


gestikulacija (latinski gesticulatio) – izražavanje kretnjama ruku, glave ili drugih delova tela, pravljenje gestova.