gestikulacija – značenje

 

gestikulacija (latinski gesticulatio) – izražavanje kretnjama ruku, glave ili drugih delova tela, pravljenje gestova.

 

gestikulisati i gestikulirati (latinski gesticulari) – praviti gestove, izražavati se gestovima; mahati rukama.