gestikulisati – značenje


gestikulisati i gestikulirati nesvrš. (latinski gesticulari) – praviti gestove, izražavati se gestovima; mahati rukama.