gestikulisati – značenje

 

gestikulisati i gestikulirati (latinski gesticulari) – praviti gestove, izražavati se gestovima; mahati rukama.