gibon – značenje

 

gibon (francuski gibbon) – u zoologiji: uskonosi čovekoliki majmun koji ima veoma duge prednje udove, Hylobates hooloch, živi na ostrvima Java i Sumatra.