glikopenija – značenje


glikopenija (grčki glykýs ’sladak’ i penía ’oskudica’) – u medicini: nedovoljna količina šećera u krvi.