glimerica – značenje

 

glimerica (nemački Glimmlampe, prema glimmen – tinjati) – u elektrotehnici: tinjalica, instrument kojim se proverava da li ima struje u nekom provodniku, ispitivač struje.