glimerica – značenje


glimerica (nemački Glimmlampe) – u elektrotehnici: instrument kojim se proverava da li ima struje u nekom provodniku, ispitivač struje, tinjalica.