glisando – značenje

 

glisando (italijanski glissando od francuskog glisser):
1) u muzici: lak i brz prelazak prstima po nizu uzastopnih dirki ili žica;
2) u muzici: niz uzastopnih tonova na duvačkom instrumentu.