glosar – značenje


glosar (latinski glossarium) – deskriptivni rečnik manje poznatih, zastarelih ili neuobičajenih reči i izraza u nekom tekstu.