gnoseologija – značenje


gnoseologija (grčki gnōsis ’znanje, saznanje’ i -logía ’znanje, nauka’) – deo filozofije koji se bavi izvorima, oblicima i metodima saznanja, teorija saznanja.