golijardi – značenje

 

golijardi (francuski goliard) – istorijski: nesvršeni studenti, putujući glumci, odbegli monasi i dr. koji su u srednjem veku u Francuskoj davali predstave i pevali pesme uglavnom lascivnog i satiričnog sadržaja.