Golijat – značenje


Golijat (hebrejski golyath):
1) prema biblijskom predanju, velik i snažan Filistejac kojeg je u dvoboju pobedio David (Prva knjiga Samuilova, glava XVII);
2) (golijat) figurativno: krupan, snažan čovek, gorostas, div.