gondola – značenje


gondola (venecijanski i italijanski gondola):
1) dug i pljosnat venecijanski čamac s izdignutom krmom kojim se upravlja pomoću jednog vesla, danas pre svega namenjen turistima;
2) korpa ili kabina privezana za dirižabl odnosno aerostat koja služi za smeštaj posade, putnika i opreme;
3) polica na kojoj stoji roba u samoposluzi.