goniometrija – značenje


goniometrija (grčki gōnía ’ugao’ i métron ’mera’):
1) deo geometrije koji se bavi merenjem i izračunavanjem uglova pomoću trigonometrijskih funkcija;
2) u medicini: merenje ugla pokreta u zglobovima.