gonitis – značenje


gonitis (grčki góny ’koleno’ i -ítis ’zapaljenje’) – u medicini: zapaljenje zgloba kolena.