gotika – značenje


gotika (nemački Gotik) – umetnički stil u Zapadnoj Evropi od XII veka do kraja srednjeg veka, gotski stil, koji je najjasnije izražen u arhitekturi, a odlikuje se oštrim šiljatim lukovima (svodovima), kitnjastom ornamentikom i visokim građevinama.