gracilan – značenje


gracilan, -lna, -lno (latinski gracilis):
1) koji je nežne fizičke građe, krhak, neotporan, osetljiv;
2) vitak, tanak.