gradacija – značenje


gradacija (latinski gradatio):
1) postepeno pojačavanje, narastanje nečega, postepenost, postupnost, stupnjevitost;
2) u književnosti: stilska figura u kojoj se izrazi nižu prema jačanju ili opadanju smisla ili emocionalnog sadržaja.