gradijent – značenje


gradijent (latinski gradiens):
1) razlika vazdušnog pritiska između dva mesta na istoj nadmorskoj visini;
2) u matematici: vektor koji pokazuje pravac najbržeg rasta neke funkcije;
3) u fizici: mera promene neke fizičke veličine po pojedinačnoj promeni varijable u jedinici dužine.