grafika – značenje


grafika (grčki graphikē):
1) u likovnoj umetnosti: grana slikarske umetnosti, crtanje linijom, potezima, bez dodavanja boje;
2) u likovnoj umetnosti: štampana umetnička dela u čijoj osnovi se nalazi takav crtež (gravira, litografija i sl.).