grafit – značenje


grafit (nemački Graphit):
1) u hemiji i mineralogiji: prirodni kristalni alotropski oblik ugljenika, sivocrni mekani mineral koji se upotrebljava za izradu mine od olovke, za pravljenje boje i dr.;
2) srce grafitne olovke, mina.


grafit (italijanski graffito) – crtež ili poruka društvene ili lične prirode na zidu zgrade ili na nekoj drugoj javnoj površini.