granulom – značenje


granulom (novolatinski granuloma) – u medicini: izraštaj, čvorić u tkivu koji nastaje kao posledica zapaljenja.