gravitacija – značenje


gravitacija (novolatinski gravitatio) – u fizici: osobina tela da se uzajamno privlače, sila teže, privlačenje.