groteska – značenje

 

groteska (italijanski grottesco):
1) u likovnoj umetnosti: vrsta ornamenta koji se sastoji od slobodno ukomponovanih motiva ljudskih likova, biljaka, životinja, čudovišta i sl.;
2) u književnosti: iskrivljeno, fantastično ili karikirano prikazivanje ljudi;
3) u književnosti: kratka pripovetka, novela ili drama s ekscentričnim i neobičnim junacima u zagonetnoj radnji.