groteska – značenje

 

groteska (italijanski grottesco):

1) u likovnoj umetnosti: vrsta ornamenta koji se sastoji od slobodno ukomponovanih motiva ljudskih likova, biljaka, životinja, čudovišta i sl.;

2) u književnosti: iskrivljeno, fantastično ili karikirano prikazivanje ljudi;

3) u književnosti: kratka pripovetka, novela ili drama s ekscentričnim i neobičnim junacima u zagonetnoj radnji.

 

groteskan (francuski grotesque od italijanskog grottesco):

1) koji ima osobine groteske; neobičan, preteran, smešan, neprirodan;

2) veoma ružan, koji izaziva podsmeh.