gugol – značenje


gugol (engleski googol) – u matematici: broj napisan jedinicom sa sto nula (10100), veći od ukupnog broja atoma u svemiru.