gugolpleks – značenje


gugolpleks (engleski googolplex) – u matematici: broj napisan jedinicom sa gugol nula (10 podignuto na 10100 stepen), primer nezamislivo velikog broja.