gumarabika – značenje

 

gumarabika (srednjovekovni latinski gumma arabica) – žuta biljna smola, rastvorljiva u vodi, koja se upotrebljava kao lepak i u proizvodnji lekova.