gungula – značenje


gungula (turski gulgule) – mnoštvo, gomila sveta koji se tiska, komeša; vreva, gužva, metež; nered.