gungula – značenje

 

gungula (turski gulgule od persijskog ġulġule) – mnoštvo, gomila sveta koji se tiska, komeša; vreva, gužva, metež; nered.