gunj – značenje

 

gunj (kasnolatinski gunna):

1) kratki srpski sukneni seljački kaput;

2) pokrivač od uvaljane vune, guber.