gunj – značenje


gunj (kasnolatinski gunna):
1) deo muške narodne nošnje, sukneni ogrtač s rukavima koji seže obično do kolena;
2) prekrivač od uvaljane vune, guber.