gunj – značenje

 

gunj (kasnolatinski gunna):
1) kratki srpski sukneni seljački kaput;
2) pokrivač od uvaljane vune, guber.